Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Gästbok"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Gästbok


 Skriv ett nytt inlägg i gästboken
19 november 2019 13:34 av https://kccibook.com/yes

https://kccibook.com/yes

오필리아 왕녀와 드라흔 백작의 약혼 소식을 알리기 위한 마법 전문이, 짧게는 수백 킬로미터에서 길게는 수천 킬로미터 이상 떨어진 곳에 위치한 대륙의 유력자들에게 전송되었다.

<a href="https://kccibook.com/yes/">예스카지노</a>

19 november 2019 13:32 av https://kccibook.com/first/

https://kccibook.com/first/

금년 7월 셋째 주, 여섯 번째 날, 오필리아 라우렐 로 아데스덴 왕녀와 선혁 라인펄 김 드라흔 약혼 예정. 내방하여 축하 바람.’

<a href="https://kccibook.com/first/">퍼스트카지노</a>

19 november 2019 13:30 av https://kccibook.com/theking

https://kccibook.com/theking

감사합니다. 감사합니다.”이제는 정말 빼도 박도 못하겠구나.

속내를 숨기고 웃는 낯으로 귀족들을 대하느라 입가가 푸들푸들 떨리는 김선혁이었다.

<a href="https://kccibook.com/theking/">더킹카지노</a>

19 november 2019 13:28 av https://kccibook.com/woori

https://kccibook.com/woori

진즉에 테오도르 국왕으로부터 국왕파의 귀족들과 좋은 관계를 유지하라는 당부를 받은 바가 있던 김선혁은 그들의 축하 인사에 일일이 고개 숙여 감사의 말로 화답했다.

<a href="https://kccibook.com/woori">우리카지노</a>

19 november 2019 13:26 av https://nock1000.com/thenine

https://nock1000.com/thenine

“왕국에서도 현명하고 아름답기로 소문난 약혼녀를 두게 되셨소. 참으로 축하할 일이오.”

그들은 회의실 한구석에 말없이 있던 김선혁에게까지 손을 내밀고 호들갑을 떨어댔다. 마지못해 국왕에게만 축하의 말을 건네고 사라진 귀족파의 귀족들이 아닌, 국왕파의 충신들이었다.

<a href="https://nock1000.com/thenine/" target="_blank">더나인카지노</a>

19 november 2019 13:24 av https://nock1000.com/cobin

https://nock1000.com/cobin

약혼은 오는 7월 셋째 주, 여섯 번째 날에 이루어질 것이다.”

“경하드리옵나이다!”

귀족들은 속이야 어떨지 모르겠지만, 겉으로는 앞다투어 왕가의 경사를 축하했다.

“축하하오. 드라흔 백작.”

<a href="https://nock1000.com/cobin/" target="_blank">코인카지노</a>

19 november 2019 13:23 av https://nock1000.com/yescasino/

https://nock1000.com/yescasino/

나 테오도르 티베리우스 로 아데스덴은 왕실의 수장이자 오필리아 라우렐 로 아데스덴의 아비로서 이 자리에서 선언한다.”

테오도르 국왕은 그 자리에서 선언했다.

<a href="https://nock1000.com/yescasino/" target="_blank">예스카지노</a>

19 november 2019 13:20 av https://nock1000.com/firstcasino/

https://nock1000.com/firstcasino/

애초에 왕실의 혼사 문제이니만큼 귀족파의 귀족들이 끼어들 여지가 많지 않았다. 거기에 명분도 세력도 밀리니 귀족파의 귀족들은 속수무책으로 약혼 일정이 잡히는 것을 지켜봐야 했다.

<a href="https://nock1000.com/firstcasino/" target="_blank">퍼스트카지노</a>

19 november 2019 13:18 av https://nock1000.com/thekingcasino

https://nock1000.com/thekingcasino

그간 별다른 의견을 내지 않고 침묵하고 있던 국왕파의 귀족들이 대거 나서서 적극적으로 왕가의 결정을 지지한 것이다.

<a href="https://nock1000.com/thekingcasino/" target="_blank">더킹카지노</a>

19 november 2019 13:16 av https://nock1000.com

https://nock1000.com

“약혼에 참석하지 못하는 국가들이 서운함을 느낄 수는 있으나, 이는 결혼식을 성대하게 여겨 그들이 섭섭지 않도록 대접하면 될 일. 그러니 폐하의 뜻대로 하소서.”

<a href="https://nock1000.com/" target="_blank">우리카지노</a>

Postadress:
Almåsa AK - Skidor
c/o Hammarberg, Åflo 302
83597 Offerdal

Kontakt:
Tel: 0705645574
E-post: This is a mailto link

Se all info